Kruisbergseweg 54, 6601 DD, Wijchen 06 27896871
Voedselpakket aanvragen
Voedselbank Wijchen & Beuningen

Voedselpakket aanvragen

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Aanmelding dient plaats te vinden door een door de Voedselbank aangewezen instantie (organisatie en/of personen) middels ons aanvraagformulier.

Voor Wijchen
Uw toegewezen contactpersoon bij de gemeente Wijchen kan een aanvraag doen bij de Voedselbank of u kunt om een afspraak vragen bij het "Huis van de gemeente", Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen.
Online kunt u hier een afspraak maken: https://www.wijchen.nl/wonen/maak-direct-een-afspraak_41387/
Of u kunt met hierna volgend nummer bellen om een afspraak te maken: 024-75 17 111

Voor Beuningen 
Men kan zich aanmelden via het Sterker Sociaal Werk, telefoon 088 - 00 11 333. 
U krijgt dan een formulier en een afspraak en met het formulier krijgt u direct een voorlopig voedselpakket. Tijdens de afspraak met de gemeente wordt gekeken of u aan onze criteria voldoet.

Ons aanvraagformulier is alleen bedoeld voor aanvragende instanties
Ook bewindvoerders, of andere hulpverlenende instanties kunnen een aanvraag voor een voedselpakket indienen, zowel in Wijchen als in Beuningen.
U kunt het formulier en de toelichting onder aan deze pagina downloaden.

Wanneer u zich niet via een van deze instanties kunt aanmelden, bijvoorbeeld omdat u niet in de gemeente Wijchen woont, is het mogelijk informatie bij ons te vragen via 
telefoonnummer: 06 27896871, e-mail intake@voedselbankwijchen.nl, of in de menubalk onder 'contact'.