Voedselpakket aanvragen

Voedselpakket aanvragen

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Aanmelding dient plaats te vinden door een door de Voedselbank aangewezen instantie (organisatie en/of personen) middels ons aanvraagformulier.

Voor Wijchen
Uw toegewezen contactpersoon bij de gemeente Wijchen kan een aanvraag doen bij de Voedselbank of u kunt om een afspraak vragen bij het “Huis van de gemeente”, Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen.
Via de mail kunt u hier een afspraak maken:
Of u kunt met hierna volgend nummer bellen om een afspraak te maken: 088 432 7000 of via Whatsapp:
06 256 899 28 (bellen niet mogelijk)

Voor Beuningen
Heeft u hulp nodig van de Voedselbank? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Beuningen. U belt daarvoor de Balie Zorg & Inkomen via het telefoonnummer 14 024. Natuurlijk mag u zich ook bij de Voedselbank aanmelden.
U krijgt dan een formulier. Het formulier vult u in en stuurt dit op naar Gemeente Beuningen, Balie Zorg & Inkomen, Postbus 14 6640 AA Beuningen. U kunt het formulier ook afgeven bij de Balie Zorg & Inkomen. Maak dan wel even een afspraak.
De balie is open op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Met dit formulier geeft u toestemming dat het Sociaal Team met u in gesprek gaat over hulpverlening en dat de relevante gegevens gedeeld worden met de voedselbank. Wanneer het team het formulier heeft doorgestuurd naar de voedselbank krijgt u een voedselpakket, voorlopig voor drie maanden, wanneer er terugkoppeling naar de voedselbank heeft plaats gevonden hoort u of u voor langere tijd een voedselpakket krijgt.

Ons aanvraagformulier is alleen bedoeld voor aanvragende instanties.

Ook bewindvoerders, of andere hulpverlenende instanties kunnen een aanvraag voor een voedselpakket indienen, zowel in Wijchen als in Beuningen.
U kunt het formulier en de toelichting onder aan deze pagina downloaden.

Wanneer u zich niet via een van deze instanties kunt aanmelden, bijvoorbeeld omdat u niet in de gemeente Wijchen woont, is het mogelijk informatie bij ons te vragen via telefoonnummer: 06 27896871, e-mail , of in de menubalk onder ‘contact’.