Voedselpakket aanvragen

Voedselpakket aanvragen

Voedselbank Wijchen & Beuningen

 Aanmelding dient plaats te vinden door een door de Voedselbank aangewezen instantie (organisatie en/of personen) middels ons aanvraagformulier. Dit formulier kan alleen gebruikt worden door aanvragende instanties.

Voor Wijchen
Uw toegewezen contactpersoon bij de gemeente Wijchen kan een aanvraag doen bij de Voedselbank of u kunt om een afspraak vragen bij het “Huis van de gemeente”, Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen.
Via de mail kunt u hier een afspraak maken:
Of u kunt met hierna volgend nummer bellen om een afspraak te maken: 088 432 7000 of via Whatsapp:
06 256 899 28 (bellen niet mogelijk)

Voor Beuningen
Heeft u hulp nodig van de Voedselbank? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Beuningen. U belt daarvoor de Balie Zorg & Inkomen via het telefoonnummer 14 024 voor het maken van een afspraak.
U krijgt dan een formulier. Dat formulier vult u in en stuurt u op naar Gemeente Beuningen, Balie Zorg & Inkomen, Postbus 14 6640 AA Beuningen. U kunt het formulier ook afgeven bij de Balie Zorg & Inkomen. Maak dan wel even een afspraak.
De balie is open op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Met dit formulier geeft u toestemming dat het Sociaal Team met u in gesprek gaat over hulpverlening en dat de relevante gegevens gedeeld worden met de voedselbank. Wanneer het team het formulier heeft doorgestuurd naar de voedselbank krijgt u een voedselpakket, voorlopig voor drie maanden. Wanneer er terugkoppeling naar de voedselbank heeft plaats gevonden hoort u of u voor langere tijd een voedselpakket krijgt.

Zowel voor Wijchen als Beuningen kunnen bewindvoerders of andere hulpverlenende instanties ook een aanvraag voor een voedselpakket indienen.
U kunt het formulier en de toelichting onder aan deze pagina downloaden.

Wanneer u zich niet via een van deze instanties kunt aanmelden, bijvoorbeeld omdat u niet in de gemeente Wijchen woont, is het mogelijk informatie bij ons te vragen via telefoonnummer: 06 27896871, e-mail , of in de menubalk onder ‘contact’.