Privacy policy

Privacy policy

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Via een door de Voedselbank aangewezen en deskundig bevonden instantie (organisatie of persoon) kan een gezin of particulier bij ons worden aangemeld middels een aanvraagformulier.
Dit kan Maatschappelijk Werk zijn, de gemeente Wijchen of Beuningen, bewindvoering, vluchtelingenwerk, of een andere hulpverlenende instantie.
De Voedselbank bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en beslist altijd onafhankelijk van politiek of religie.
Nadat de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de afnemer van het pakket) een bericht vanaf waar, vanaf wanneer en hoe laat een voedselpakket afgehaald kan worden.
Op vrijdagochtend kunnen wij in het regionaal distributiecentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dit dan aan met goederen uit onze eigen voorraad.
We stellen wekelijks (een) voedselpakket(ten) beschikbaar.
Zo’n pakket is bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Men kan van ons pakket geen hele week eten. Het is dan ook bedoeld als aanvulling op de boodschappen.
De pakketten zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het (even) niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen van een pakket te voorzien.
Op https://voedselbank.steffie.nl kunt u zien en in meerdere talen horen hoe een voedselbank werkt (zie ook bij ‘home’ onderaan de pagina).

Op vrijdagmiddag kan het voedselpakket afgehaald worden.
We hebben een uitgiftepunt in Wijchen op Kruisbergseweg 54 (uitgifte tussen 12.30 u. en 14.15 u.)
en in Beuningen op Rijstveld 4 (uitgifte tussen 12.00 u. en 14.00 u.).
Op elk uitgiftepunt is een door de Voedselbank verstrekte lijst aanwezig, waarop de afnemers vermeld staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket.
Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend door een vrijwilliger/coördinator/bestuurslid.

PRIVACYSTATEMENT/AVG
Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
• Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
• Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief/cv en de gegevens uit uw cv verwerken.
• Als u een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw
donatie anoniem blijft.
• Ook verwerken wij uw contactgegevens als u leverancier bent van de Voedselbank.
• Als u met ons communiceert per email, hebben wij natuurlijk uw emailadres in onze computers.

Cookies
De website van onze voedselbank maakt gebruik van de standaard cookies die zijn toegestaan zoals de PHPSESSID.
Dat zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Er zijn geen derden die zogenoemde tracking cookies plaatsen waarmee gericht wordt geadverteerd .
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.

Verwerking gegevens
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage in de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.
U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten (Zie hiervoor ook onze pagina ‘Klachten’)
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:
Voedselbank Wijchen & Beuningen
Kruisbergseweg 54,
6601 DD Wijchen

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen:
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).