Activiteitenplan

Activiteitenplan

Voedselbank Wijchen & Beuningen

We verwachten dat het aantal afnemers en dus ook de pakketten alleen maar zal toenemen i.v.m. de naweeën van de economische crisis.
Ook zijn in 2017 de criteria veranderd, waardoor er meer mensen toegang tot de Voedselbank krijgen.
We verwachten dat de aanvoer van goederen vanuit de Nederlandse Voedselbanken, vooral wat betreft gekoeld/bevroren voedsel, gaat toenemen. Vandaar dat we in 2016 zijn gaan zoeken naar een nieuwe ruimte in Wijchen, waarbij de afgifte, distributie en opslag op één locatie kunnen plaatsvinden. In 2017 is dat gerealiseerd!
We hebben de nieuwe locatie ingericht en geschikt gemaakt voor ons gebruik.
Begin 2017 heeft de verhuizing naar de nieuwe locatie plaatsgevonden.
Ditzelfde geldt voor Beuningen, ook hier hebben we een nieuwe locatie gevonden en ook deze is in 2017 ingericht en wordt er verhuisd.
Zowel in Wijchen als Beuningen zorgt de gemeente voor de huisvestingskosten.

In 2015 hebben we voldaan aan de certificeringseisen van de NVWA. Een goede controle en het in standhouden van de koudeketen is hiervan een heel belangrijk onderdeel. Met de nieuwe ruimte in Beuningen, die wij in 2017 konden gaan gebruiken, is ook daar voldaan aan de inrichtingseisen.
In 2016 hebben we op beide locaties weer groen gekregen en ook in 2017, 2018 en 2019 hebben we ervoor gezorgd dat we groen blijven.
Natuurlijk is dat ook ons streven voor de komende jaren.

Er zijn ‘logboeken’ gemaakt met temperatuurlijsten voor koelers en vriezers en voor aangeleverde koel- en vriesproducten. Hiervoor zijn meerdere (gekalibreerde) thermometers aangeschaft.
Er is een schoonmaakrooster en een kwartaalrooster voor de medewerkers.
Er is een taakverdeling gemaakt wie wat doet en wanneer.
We zullen onze (nieuwe) vrijwilligers bij blijven scholen wat betreft de eisen van voedselveiligheid.

Bij Stichting Vraag & Aanbod (kringloopwinkel) wordt jaarlijks een donatie gevraagd om ons te helpen onze kosten te dekken. We blijven ook activiteiten ontplooien om meer fondsen te werven.
Omdat het aantal afnemers blijft stijgen zal dat ook zijn weerslag hebben op de organisatie en planning. Zo komen er in 2017 steeds meer supermarkten bij, waar wekelijks voedsel opgehaald kan worden. Ook zullen we regelmatig inzamelingsacties bij supermarkten houden om onze voorraden aan te vullen.
Verder zullen we proberen zo gezond mogelijke voedselpakketten samen te stellen.

In 2018 hebben we een koelcel aangeschaft met behulp van sponsoring.
in 2019/2020 hopen we een een nieuwere koelbus te kunnen kopen, eventueel met behulp van sponsoring.