Klachten, integriteit en vertrouwenspersonen

Klachten, integriteit en vertrouwenspersonen

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Hoe kan ik een klacht over de Voedselbank Wijchen & Beuningen indienen?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van de Voedselbank, één van de medewerkers of de inhoud van een voedselpakket. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen.

Uw klachtbrief kunt u sturen naar
Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen
T.a.v. secretaris/bestuur
Kruisbergseweg 54
6601 DD Wijchen

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld daarbij
– in alle gevallen uw naam en uw afnemersnummer
– de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen
– de naam van de medewerker en/of de locatie van de Voedselbank of het uitgiftepunt waarover u wilt klagen
– de naam van het product en de datum van ontvangst van dat product, waarover u wilt klagen

Afhandelingstijd van klachten
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.
Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht.
Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening te verbeteren!

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier onderaan voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersoon

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor hebben wij een vertrouwenspersoon waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.

Wegens stoppen van onze huidige vertrouwenspersoon zijn wij op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon. 

. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert.
. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd.
. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger (weer) veilig en met plezier kunt doen.
. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.