Beleidsplan

Beleidsplan

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Beleidsplan 2014-2020
De Stichting Nederlandse Voedselbanken is in 2013 overgegaan van een stichting naar een vereniging.
Er wordt van het bestuur van een lokale Voedselbank verwacht dat het meedenkt over de nieuwe opzet. Dat doen we dan ook voor iedere Algemene Leden Vergadering (ALV).

In 2015 hebben we code groen gekregen en hebben we voldaan aan de certificeringseisen voor voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Als bestuur dragen we er zorg voor dat we dat blijven en zullen we onze (nieuwe) vrijwilligers regelmatig een opfriscursus aanbieden.

We verwachten steeds meer aanmeldingen voor een voedselpakket en gaan oplossingen zoeken om hier organisatorisch mee om te kunnen gaan.
Zo zullen er oplossingen gevonden moeten worden voor het vervoer van het voedsel met de bus.
Er zal beleid ontwikkeld moeten worden hoe om te gaan met de steeds groeiende vraag naar voedingsmiddelen om iedere week een goed pakket te kunnen samenstellen voor onze afnemers.
We denken dan aan:
• meer publiciteit, pers/Facebook en we bieden mensen de gelegenheid om via crowdfunding acties
voor onze voedselbank te houden
• inzamelingsacties bij supermarkten
• donaties en hulp aan bevriende instanties/kerken vragen
• tuinders vragen om verse groenten
• bedrijven en agrariërs om voedsel vragen

Sponsoring
We hopen door bovengenoemde activiteiten meer financiële sponsors te vinden, zodat we zonder problemen een en ander kunnen blijven betalen.
In 2019 zal opnieuw een subsidie-aanvraag gedaan worden om de huur van de distributieruimte/opslag/en parkeermogelijkheid van de bus te kunnen betalen.

Ook hebben we weer een beroep gedaan op kringloopwinkel Vraag & Aanbod om ons te steunen met een donatie en met het vinden van een nieuwe ruimte. Dat is in 2017 gelukt, we hebben nu huisvesting in omgeving centrum en hebben donaties gekregen in de afgelopen jaren. We hebben in 2016 subsidie gekregen voor de huur.

In Beuningen hebben we van de gemeente nieuwe huisvesting gekregen, zij betalen huur en energiekosten en ook van hen krijgen we subsidie voor vervoer.

Voor 2019/2020 gaan we ons vooral richten op de aanschaf van een nieuwe koelbus, het liefst een bakwagen.
Ook hebben we inmiddels een inloopkoelcel dankzij een schenking van Caritas.