Kruisbergseweg 54, 6601 DD, Wijchen 06 27896871
Klachten Voedselbank Wijchen & Beuningen

Klachten

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Hoe kan ik een klacht over de Voedselbank Wijchen & Beuningen indienen
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van de Voedselbank, één van de medewerkers of de inhoud van een voedselpakket.
In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen.

Uw klachtbrief kunt u sturen naar
       Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen
       T.a.v. Wietske Bosma, secretaris
       Kruisbergseweg 54
       6601 DD Wijchen

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld daarbij
    - in alle gevallen uw naam en uw afnemersnummer
    - de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen
    - de naam van de medewerker en/of de locatie van de Voedselbank of 
       het uitgiftepunt waarover u  wilt klagen       
    - de naam van het product en de datum van ontvangst van dat product, waarover 
       u wilt klagen

Afhandelingstijd van klachten
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.
Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht.
Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening te verbeteren!

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze
klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. 
Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels
opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk
hier onderaan voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en
geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of
bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer
anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan
iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met
één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier onderaan te vinden. 

. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. 
. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij de vrijwilliger   daarmee heeft ingestemd.  
. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als  
  vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. 
. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. 

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)
diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.