Kruisbergseweg 54, 6601 DD, Wijchen 06 27896871
Klachten Voedselbank Wijchen & Beuningen

Klachten

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Hoe kan ik een klacht over de Voedselbank Wijchen & Beuningen indienen
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van de Voedselbank, één van de medewerkers of de inhoud van een voedselpakket.
In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen.

Uw klachtbrief kunt u sturen naar
       Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen
       T.a.v. Wietske Bosma, secretaris
       Kruisbergseweg 54
       6601 DD Wijchen

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven. Vermeld daarbij
    - in alle gevallen uw naam en uw afnemersnummer
    - de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen
    - de naam van de medewerker en/of de locatie van de Voedselbank of het uitgiftepunt waarover u       
       wilt klagen
    - de naam van het product en de datum van ontvangst van dat product, waarover u wilt klagen

Afhandelingstijd van klachten
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.
Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op 
uw klacht.
Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening te verbeteren!