Kruisbergseweg 54, 6601 DD, Wijchen 06 27896871
Hoe werken wij
Voedselbank Wijchen & Beuningen

Hoe werken wij

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Via een door de Voedselbank aangewezen en deskundig bevonden instantie (organisatie of persoon) kan een gezin of particulier bij ons worden aangemeld middels een aanvraagformulier. 
Dit kan Maatschappelijk Werk zijn, de gemeente Wijchen of Beuningen, bewindvoering, vluchtelingenwerk, of een andere hulpverlenende instantie. 
De Voedselbank bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en beslist altijd onafhankelijk van politiek of religie. 
Nadat de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de afnemer van het pakket) een bericht vanaf waar, vanaf wanneer en hoe laat een voedselpakket afgehaald kan worden.

Op vrijdagochtend kunnen wij in het regionaal distributiecentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dit dan aan met goederen uit onze eigen voorraad.
We stellen wekelijks (een) voedselpakket(ten) beschikbaar.
Zo'n pakket is bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Men kan van ons pakket geen hele week eten. Het is bedoeld als aanvulling op de boodschappen.
De pakketten zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen van een pakket te voorzien.
Op https://voedselbank.steffie.nl/ kunt u zien en in meerdere talen horen hoe een voedselbank werkt (of klik maar op het plaatje onderaan deze pagina).

Op vrijdagmiddag kan het voedselpakket afgehaald worden. We hebben een uitgiftepunt in Wijchen op Kruisbergseweg 54 (uitgifte tussen 12.30 u. en 14.15 u.) en in Beuningen op Rijstveld 4 (uitgifte tussen 12.00 u. en 14.00 u.).
Op elk uitgiftepunt is een door de Voedselbank verstrekte lijst aanwezig, waarop de afnemers vermeld staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket.
Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend dor een vrijwilliger/bestuurslid.

Privacy/AVG
Wij houden rekening met de privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hieronder ons privacystatement.
Wij begrijpen heel goed dat er drempels zijn om een aanvraag te doen of een voedselpakket in ontvangst te nemen. U kunt er echter van uitgaan dat wij waar dat maar enigszins mogelijk is geen persoonsgegevens gebruiken in onze werkprocessen, dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor zover wij die echt nodig hebben om uw pakket samen te stellen en uit te reiken.
De gegevens worden vernietigd zodra vaststaat dat u geen gebruik meer zult maken van een voedselpakket. Wij verstrekken géén informatie aan derden (tenzij wet- of regelgeving ons daartoe verplicht). 
De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben daartoe een privacyverklaring ondertekend. 

Ten aanzien van activiteiten georganiseerd door derden t.b.v. onze afnemers heeft het bestuur met inachtneming van de privacy het volgende besloten:
   *Indien derden, die niet werken voor de Voedselbank, iets willen organiseren voor afnemers  
     van de Voedselbank dan zal de Voedselbank voor de organisator een door hem/haar 
     geschreven brief uitgeven aan de betreffende afnemers. Daarin is te lezen welke activiteit   
     er zal zijn, wie die zal uitvoeren en hoe deze persoon/instantie te bereiken is.

   *De afnemer zal dan zelf contact opnemen met de organisator indien hij/zij interesse heeft. 
     De afnemer is daarmee dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deelname en het 
     kenbaar maken van zijn/haar persoonsgegevens.

   *De Voedselbank is daardoor op generlei wijze verantwoordelijk voor het verstrekken van 
     gegevens, afnemers doen dat dan immers zelf.
  • Text Hover